Ett trettiotal K3-are samlades på Vinnova den 27 november för att workshoppa kring kvalitetssystem och samverkansbegrepp.

Jan Axelsson, LiU/Skön, och Karin Grelz, SU/Samsyn, inledde de respektive delarna och därefter diskuterades det livligt i grupperna.

Presentationerna kan laddas ner här och här.

Diskussionerna är under sammanställning och materialet kommer att laddas upp här så snart det är klart.

Deltagare i workshopen
13 av 17 K3-projekt var representerade vid workshopen.
Avstamp inför kvalitetsdiskussionen.
Hjalmar Eriksson, SU, redovisar en av gruppdiskussionerna kring begrepp.