Social innovation, samverkan och nyttiggörande: vad är det? Ta del av vår Samsynwiki som reder ut begreppen – och behöver ditt bidrag!

Samsyn-projektet ska se över universitets och högskolors språk för samverkan. I uppdraget att ta fram de vägledande förslagen ingår att hämta hem synpunkter från andra inom högskolesektorn, våra samverkansparter och inte minst de parallella K3-projekten med deras särskilda kunskaper.

Vi har byggt upp en Samsynwiki. Den samlar de väsentligaste begreppen som används inom samverkans-sammanhanget. De presenteras översiktligt och med exempel för inspiration. Alla kan sedan snart ett år tillbaka fritt ta del av all den kunskap som byggts upp i wikin. Hittills finns upp emot ett hundratal ord. Många artiklar är kompletta, men andra behöver fortfarande kompletteringar. Dessutom fortgår en diskussion om begrepp som skulle kunna tas med.

Sammanfattningsvis har vi två aktuella budskap:

  • Samsynwiki – det finns en rik källa att hitta information och inspiration i! Den finns redan nu, både för dig och dina samarbets- eller samverkansparter.
  • Kom gärna med bidrag och synpunkter! Vi saknar insiktsfulla bidrag från flera av de ämnen som övriga K3-projekt är engagerade i. Det vore värdefullt med inspel nu och inte bara efter projektavsluten. Det kan till exempel förhindra att Samsynwikin sprider inaktuell kunskap som rättas  först om ett år. Så hör av dig! Vi kan alltid komplettera med mer information senare, men eftersom wikin redan används, så är det högaktuellt redan nu.

Här kan du läsa mer om projektet och hitta kontaktvägar.

Här kommer du till Samsynwikin.