Den 29 augusti ordnade PAUS-projektet ett lärande möte för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning kring personrörlighet. Konferensen syftade till att dokumentera erfarenheter samt att sprida resultat från de 30-tal som hittills har deltagit i ett utbyte. Det blev en väldigt intressant dag med stort engagemang från alla deltagare!

Se materialet på PAUS-bloggen.

Anna Hedberg Jernberg, grafisk facilitator, arbetar på sammanfattningen av dagens diskussioner.
Foto: Petra Norling
Anna Hedberg Jernberg, grafisk facilitator, arbetar på sammanfattningen av dagens diskussioner.