Är du som forskare och lärare intresserad av att utveckla ett professionellt förhållningssätt till samverkan? Vill du utveckla färdigheter och förmågor att hantera allt större förväntningar på att samverka, samt lära dig mer om hur du kan engagera dig i ömsesidigt närande samverkan med aktörer utanför akademin?

Denna kurs erbjuder dig kunskap och färdigheter som ökar din förmåga att på lika villkor samverka med omgivande samhälle. Kursen som bygger på erfarenhetsbaserad pedagogik och aktuell samverkansforskning erbjuder begrepp och tankemodeller kring vad samverkan är och kan vara. Kursen tar bland annat upp föreställningar om samverkan samt ger inblick i hur olika försök att organisera samverkan kan få varierande konsekvenser.

Ansökan
Deadline för ansökan är 2 september, 2019. Du ansöker genom att maila kursens koordinator Eugenia Perez Vico. Ansökan ska inkludera:
1) en kort motivering till varför du vill gå kursen (max 200 ord),
2) en kort beskrivning av dina erfarenheter av samverkan i en bred bemärkelse (max 200 ord), och
3) ett kortfattat CV (max 2 sidor).

Sista ansökningsdatum finns också inlagt i kalendariet här på hemsidan.

Under hösten 2019 organiseras kursen enligt följande:

Modul ett: Lunds universitet (LU), 12-13 november
• Introduktion till samverkan – möjligheter, konsekvenser och utmaningar
• Samverkan i forskning – exempel från forskningen och praktiken

Modul två: Linnéuniversitetet (LNU), 26-27 november
• Samverkan i utbildning – exempel från forskningen och praktiken
• Samverkan för kunskapsöverföring och tillgängliggörande – exempel från forskningen och praktiken

Modul tre: Linköpings Universitet (LiU), 10-11 december
• Samverkan och akademins sociala kontrakt
• Slutpresentationer och kursavslut

Mer information finns i en kortare broschyr och på denna hemsida: http://www.makinguniversitiesmatter.org/perspektiv-pa-samverkan-om-akademins-roll-i-samhallet/

Kursansvariga

Anna Jonsson, Docent och Lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Diamanto Politis, Professor vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Eugenia Perez Vico, Biträdande Lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Kontakt

Om du har frågor, vänligen kontakta Eugenia Perez Vico:
eugenia.perez_vico@fek.lu.se