Nu finns den nationella K3-koordineringen på plats: Eva Klasson Wehler, samverkansstrateg vid Stockholms universitet, har 2019-2021 i uppdrag av Vinnova att koordinera lärande, kommunikation och synergier mellan de olika projekten.

I uppdraget ingår även att planera för hur resultaten bäst kan tas om hand och implementeras efter projekttidens slut.