K3-projekten: Verktyg för samverkan

K3-projekten är samlingsnamnet för 18 projekt inom ramen för utlysningen ”Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet”. Gemensamt stärker projekten kapacitet och kvalitet inom svensk högskolesamverkan, från individnivå till systemnivå, och från initiering till genomslag. Satsningen finansieras av Vinnova och drivs gemensamt av svenska universitet och lärosäten.

Resultaten finns samlade här som en verktygslåda för högskolesektorn – en ”one-stop-shop” för dig som söker inspiration, modeller eller best practice för värdeskapande samverkan.

Samverkan kan öka effektiviteten och kvaliteten i allt som ett lärosäte gör, oavsett om det rör utbildning, samarbeten med andra aktörer i samhället, kvalitetsarbete eller något annat. Samverkan kan även vara direkt avgörande för att hantera samhällsövergripande utmaningar som till exempel kompetensförsörjning eller hållbarhet. Nedan kan du se vilka K3-projekt som producerat relevanta verktyg för ett antal prioriterade verksamhetsområden.

Klicka på bilden för att förstora den.

Samverkan är inte ett slutmål i sig, utan en metod för att effektivare kunna nå andra mål. Varje enskilt lärosäte bör välja den inriktning och modell för samverkan som bäst tillgodoser era förutsättningar och behov. Vad vill ni åstadkomma och vad behöver ni för att uppnå det?

K3-projektens verktyg spänner över en rad behovsområden:

  • Ökad relevans och arbetslivsanknytning i utbildningar
  • Bättre förutsättningar för livslångt lärande
  • Kvalitetsutvärdering i forskning och utbildning
  • Former för mer och effektivare samverkan för nyttiggörande
  • Förutsättningar för samverkan

Här finner du mer information om samt relevanta verktyg för respektive behovsområde.

Vad händer efter K3?

K3-projektens värde är större än summan av projektresultaten. Dessa värden bör tas tillvara på något sätt även efter att koordineringsprojektet avslutats. Projektledningen för K3-koordineringen har tagit fram ett antal observationer och rekommendationer till stöd för dialogen om K3-resultatens framtid.

Hittade inga händelser