För att stärka den svenska högskolesektorns kapacitet för samverkan med det omgivande samhället genomför nu svenska universitet och högskolor gemensamt en stor satsning. Satsningen består konkret av 17 projekt som behandlar olika frågor kopplade till samverkan. Gemensamt stärker projekten svensk samverkanskapacitet och kvalitet från individ- till systemnivå, och från initiering till genomslag. 

Satsningen finansieras av Vinnova och drivs gemensamt av svenska universitet och lärosäten.

Nyheter

Nyhetsarkivet

Kalendariet

Till kalendariet

K3-projekten levererar kunskap och material relevanta för en rad samhällspolitiskt viktiga områden

”Samverkan är ett medel för att stärka kvalitet och relevans i forskning och utbildning och bör vara en naturlig och integrerad del av lärosätenas kärnverksamhet. Vinnova ger därför stöd för de behov som ledningarna vid lärosätena själva bedömer som de mest strategiska för att utveckla och/eller följa upp samverkan med omgivande samhälle. Genom att lärosätena själva definierar och driver utvecklingen ger det goda förutsättningar för att resultat implementeras och ger positiva avtryck i verksamheten på olika nivåer.”

— Ur Vinnovas utlysning: Utveckling av lärosätenas
samverkanskapacitet

Översikt av alla projekt

Här listas samtliga K3-projekt. Mer information om respektive projekt, kontaktpersoner samt projektrelaterade nyheter och aktiviteter listas på respektive projektsida.

Titel
Akronym
Projektledande lärosäte
Kontaktperson
Ökad samverkanskompetens inom universitet och högskolor: Utveckling och test av ett kurskoncept Lunds universitet Eugenia Perez Vico Agenda 2030 som ramverk för konsekvensbeskrivning av samverkan och nyttiggörande AGERA Göteborgs universitet Anders Ahlbäck Metodik för utveckling av samverkansarenor MUSA Stockholms universitet David Paulsson Samverkansfinansiering – Rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande SAFIR Uppsala universitet Olle Bergdahl Metoder för relevansbedömningar av utbildningar MerUt Kungliga Tekniska Högskolan Johan Blaus Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan SPETS Linnéuniversitetet Åsa Rydell Blom Meritvärde av samverkansskicklighet MerSam Högskolan i Borås Anna Bergstrand Utåtriktad personrörlighet PAUS Södertörns högskola Johanna Tollbäck Omvärldsarenan Omar Högskolan i Skövde Mats Rydehäll Arenor för relationsbyggande samverkan genom medborgarforskning ARCS Göteborgs universitet Dick Kasperowski Internationalisering av samverkan INSA Jönköping University Roy Andersson Samverkan synliggjord – begrepp för högskolesektorns samverkan SamSyn Stockholms universitet Petra Norling Etablering av självständiga arbeten som ex-jobb inom musik och teknik ESAIM Kungliga Musikhögskolan Emilie Lidgard Utveckling av indikatorer för uppföljning av samverkan UtvInd Södertörns högskola Dan-Anders Lidholm Implementering av arbetssätt och ökad kunskap om kunskapstillgångar och immateriella rättigheter IMP Chalmers & Göteborgs universitet Charlotte Emlind Vahul & Andrew Telles Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning – i hela landet NyaVägar Högskolan Väst Lena Lindhé Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande SKÖN Linköpings universitet Jan Axelsson Samverkan för livslångt lärande – uppdragsutbildning LUPP Högskolan Väst Monika HattingerMer information finns under projektrubrikerna ovan, alternativt kontakta respektive projektledare. 
Fattas det information om ditt projekt eller är något felaktigt? Kontakta oss så rättar vi till det!