K3-projekten skapar värden för högskolorna och samhället

K3-projekten är samlingsnamnet för 18 projekt inom ramen för utlysningen ”Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet”. Gemensamt stärker projekten kapacitet och kvalitet inom svensk högskolesamverkan, från individ- till systemnivå, och från initiering till genomslag. Satsningen finansieras av Vinnova och drivs gemensamt av svenska universitet och lärosäten.

I huvudsak genomfördes projekten 2018-2020 och de flesta K3-projekt har nu sina resultat klara. Dessa har samlats på den här webbplatsen av det nationella K3-koordineringsteamet, som under gång även har identifierat områden för projektgemensamt lärande och faciliterat en rad möten, workshops och konferenser. Läs mer under Resultat & lärande.

Under våren kommer vi från K3-koordineringens sida att göra bokslut och titta framåt. Vilka är K3-resultatens styrkor och hur kan vi utveckla den genererade kunskapen vidare? Den dialogen pågår som bäst, men några observationer delar vi med oss av här intill.

K3-projekten levererar kunskap och material relevanta för en rad samhällspolitiskt viktiga områden

”Samverkan är ett medel för att stärka kvalitet och relevans i forskning och utbildning och bör vara en naturlig och integrerad del av lärosätenas kärnverksamhet. Vinnova ger därför stöd för de behov som ledningarna vid lärosätena själva bedömer som de mest strategiska för att utveckla och/eller följa upp samverkan med omgivande samhälle. Genom att lärosätena själva definierar och driver utvecklingen ger det goda förutsättningar för att resultat implementeras och ger positiva avtryck i verksamheten på olika nivåer.”

— Ur Vinnovas utlysning: Utveckling av lärosätenas
samverkanskapacitet

Översikt av alla projekt

Här listas samtliga K3-projekt. Mer information om respektive projekt, kontaktpersoner samt projektrelaterade nyheter och aktiviteter listas på respektive projektsida.

Titel
Akronym
Projektledande lärosäte
Kontaktperson
Ökad samverkanskompetens inom universitet och högskolor: Utveckling och test av ett kurskoncept Lunds universitet Eugenia Perez Vico Agenda 2030 som ramverk för konsekvensbeskrivning av samverkan och nyttiggörande AGERA Göteborgs universitet Anders Ahlbäck Metodik för utveckling av samverkansarenor MUSA Göteborgs universitet Monica Sand Samverkansfinansiering – Rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande SAFIR Uppsala universitet Olle Bergdahl Metoder för relevansbedömningar av utbildningar MerUt Kungliga Tekniska Högskolan Johan Blaus Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan SPETS Linnéuniversitetet Åsa Rydell Blom Meritvärde av samverkansskicklighet MerSam Högskolan i Borås Anna Bergstrand Utåtriktad personrörlighet PAUS Södertörns högskola Johanna Tollbäck Omvärldsarenan Omar Högskolan i Skövde Mats Rydehäll Arenor för relationsbyggande samverkan genom medborgarforskning ARCS Göteborgs universitet Dick Kasperowski Internationalisering av samverkan INSA Jönköping University Roy Andersson En sektorsgemensam wiki för samverkansbegrepp SamSyn Stockholms universitet Petra Norling Etablering av självständiga arbeten som ex-jobb inom musik och teknik ESAIM Kungliga Musikhögskolan Emilie Lidgard Utveckling av indikatorer för uppföljning av samverkan UtvInd Södertörns högskola Dan-Anders Lidholm Implementering av arbetssätt och ökad kunskap om kunskapstillgångar och immateriella rättigheter IMP Chalmers & Göteborgs universitet Charlotte Emlind Vahul & Andrew Telles Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning – i hela landet NyaVägar Högskolan Väst Lena Lindhé Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande SKÖN Linköpings universitet Jan Axelsson Samverkan för livslångt lärande – uppdragsutbildning LUPP Högskolan Väst Monika HattingerMer information finns under projektrubrikerna ovan, alternativt kontakta respektive projektledare. 
Fattas det information om ditt projekt eller är något felaktigt? Kontakta oss så rättar vi till det!