MerUt

Metoder för relevansbedömning av utbildningar

Hur vet vi att en utbildning är relevant ur ett långsiktigt samhällsperspektiv? Vad ligger bakom utbildningars utformning och dimensionering? Hur vet vi att vi utbildar rätt antal studenter?

Inom projektet MERUT (Metoder Relevansbedömning Utbildning) har sju lärosäten samarbetat för att ta fram metoder och verktyg för att synliggöra och bedöma utbildningars samhällsrelevans. Projektet har inkluderat en dialog med externa aktörer och lyft fram tidigare erfarenheter och goda exempel på samverkan kring relevansbedömning. Genom att diskutera själva relevansbegreppet och jämföra erfarenheter av olika tillvägagångssätt för att bedöma utbildningars relevans ur ett samhällsperspektiv, syftar projektet ytterst till att utveckla lärosätenas kvalitetssystem.

”Verktygslåda” för relevansbedömning av utbildningar:

Mer om projektet MERUT

Projektets huvudsyften:

  • Studera relevansbegreppet och dess tillämpning med särskilt fokus på samhällsrelevans.
  • Inventera och utvärdera existerande metoder för relevansbedömning.
  • Utveckla nya metoder för relevansbedömning i samarbete med externa aktörer.
  • Ta fram rekommendationer för relevansbedömning inom lärosätenas kvalitetssystem.

Se en presentationsfilm om MERUT här (ca 24 min, textad)

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Kungliga Tekniska Högskolan

Roll

Projektledare

Namn
Johan Blaus
E-post
johbla@kth.se
Telefonnummer
08-790 60 63

Deltagande lärosäten

Högskolan i Kristianstad
Karolinska institutet
Kungliga Tekniska Högskolan
Linköpings universitet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Umeå universitet